1. โบนัสทุกโปรโมชั่นไม่สามารถโอนไปให้ผู้เล่นอื่นหรือบัญชีอื่นได้ และการให้หรือไม่ให้โบนัสนั้นให้เป็นสิทธิ์ขาดจากฝ่ายพิจารณาของดาฟาเบทแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้เล่นสามารถรับโบนัสได้เพียงหนึ่งโบนัสเท่านั้น ไม่สามารถรับโบนัสซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกันได้ ก่อนการเข้าร่วมโบนัสอื่นผู้เล่นจะต้องมั่นใจว่าได้ทำยอดเทิร์นโอเวอร์ หรือ ได้ทำเงื่อนไขที่โปรโมชั่นนั้นกำหนดไว้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. โบนัสจะถูกยกเลิกหลังจาก 30 วันนับจากวันปรับยอด
 4. ยอดเทิร์น/ยอดวางเดิมพันสะสมจากบิลเดิมพันที่เราจะนับ ต้องเป็นบิลเดิมพันที่มีผลเป็น แพ้ หรือ ชนะเดิมพัน และเป็นการวางเดิมพันที่มีค่าน้ำเดซิมอลที่ 1.50 ขี้นไป หรือเทียบเท่าในค่าน้ำแบบอื่น ในกรณีที่บิลเดิมพันมีผลเป็น แพ้ หรือ ชนะเดิมพัน เพียงครึ่งเดียว จะได้รับการพิจารณาเป็นยอดวางเดิมพันสะสมเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ดังนั้น การวางเดิมพัน 1 บิล/1 หมายเลขอ้างอิงการเดิมพัน จะได้รับการพิจารณาเป็นยอดวางเดิมพันสะสมของโบนัสใดโบนัสหนึ่งเท่านั้น ยอดเดิมพันสะสมจะไม่นับในการวางเดิมพันแจ็คพ็อตบอลชุด และ บิลเดิมพันที่มีการใช้ตัวเลือกคืนเงิน (Cash out)
 5. ยอดวางเดิมพันด้วยโบนัสคืนเงิน และบิลเดิมพันที่มีผลเสมอ จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับโบนัส และไม่นับเป็นยอดเทิร์น/ยอดวางเดิมพันรวมสะสม
 6. การวางเดิมพันแบบตัวเลือกคืนเงิน Cash out จะไม่นับรวมเป็นยอดเทิร์นยอดเดิมพันสะสม
 7. หากมีการแจ้งถอนยอดเงินก่อนครบเงื่อนไขของยอดเทิร์นโอเวอร์ ดาฟาเบทมีสิทธิ์ในการปฎิเสธการถอนเงินของท่าน
 8. โบนัสจำเป็นต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 30 บาทหรือมากกว่าเท่านั้น ในกรณีที่โบนัสที่ท่านได้รับต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ทางเราจะไม่สามารถปรับโบนัสใดๆเข้าสู่บัญชีผู้เล่นของท่านได้
 9. ในกรณีที่มีการยกเลิกโบนัส/หรือลบโบนัสออกเนื่องจากผู้เล่นไม่สามารถทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบตามเงื่อนไขได้ จำนวนโบนัสที่ได้รับและเงินชนะเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะถูกดึงกลับก่อนอนุญาตให้มีการถอนเงินจากบัญชีผู้เล่น ซึ่งจำนวนโบนัสและเงินชนะเดิมพันที่กล่าวถึงจะคิดเป็นจำนวนเดิมพันก้อนแรกที่วางหลังจากได้รับโบนัสเสมอ
 10. ในกรณีที่มีการยกเลิก/เป็นโมฆะของยอดโบนัส หรือยอดถอนก่อนการเดิมพันเสร็จสิ้น โบนัสและยอดเงินที่ได้รับจะถูกค้างอยู่ในบัญชีก่อนได้รับอนุญาติให้ทำการถอนได้ เงินรางวัลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวางเดิมพันด้วยยอดโบนัสจะถือว่าเป็นส่วนแรกของการวางเดิมพัน ตามด้วยการวางเดิมพันด้วยเงินจริง ดาฟาเบทมีดุลยพินิจในการยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะในส่วนของโบนัสและการถอนเงินก่อนที่การวางเดิมพันเสร็จสิ้น หากมีการอนุญาติให้ทำการถอนได้ สมาชิกจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน และจะไม่ได้รับอนุญาติให้ทำการขอรับโบนัสใดๆ พร้อมกัน โดยโบนัสจะถูกพิจารณาให้ทำการขอรับได้เมื่อมีเงื่อนไขการวางเดิมพันสมบูรณ์ หรือหากยอดเดิมพันรวมของสมาชิกถึงตามยอดเดิมพันขั้นต่ำที่กำหนด โดยไม่มีการเดิมพันใดๆ ค้างอยู่
 11. ท่านจะต้องให้ข้อมูลอันเป็นที่อยู่ของท่านให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในตอนที่ท่านทำการเปิดบัญชีผู้เล่นกับดาฟาเบท และหากท่านละเลยในการใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ท่านมีสิทธิ์โดนพิจารณาให้สละสิทธิ์ในการรับรางวัลหรือโบนัสจากทางดาฟาเบทได้
 12. ท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น หรือเป็นผู้ที่มีอายุอันเป็นวัยที่บรรลุนิติภาวะ (ซึ่งสำคัญมาก) ในการเป็นผู้วางเดิมพันหรือเป็นผู้เข้าร่วมในโปรโมชั่นที่ทางเราได้จัดขึ้น ผู้ที่อายุไม่ถึงตามกำหนดแต่เข้าร่วมกิจกรรม เราจะถือว่าทุกกิจกรรมของท่านเป็นโมฆะ ดาฟาเบทมีสิทธิ์ที่จะเรียกขอดูเอกสารที่ระบุอายุของท่านได้ทุกเวลา ซึ่งท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความมีตัวตนและอายุของท่าน โดยเอกสารอันเป็นที่ยอมรับได้แก่ บัตรประชาชน หรือ พาสพอร์ต ที่มีรูปภาพเท่านั้น
 13. โปรโมชั่นที่ถูกจัดขึ้นมีข้อจำกัด สามารถให้ได้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งคน/หนึ่งบัญชีผู้เล่น/หนึ่งครอบครัว/ที่อยู่ที่มีการลงทะเบียนถูกต้อง/อีเมล/เบอร์โทร/บัญชีฝาก-ถอนเงิน (ตัวอย่าง บัตรเดบิท หรือ บัตรเครดิด เนตเทลเลอร์ อื่น ๆ)/IP Address/คอมพิวเตอร์, ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันที่ใช้ในโรงเรียน ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ที่ทำงาน หากมีการละเมิดและตรวจสอบพบในภายหลัง ดาฟาเบทมีสิทธิ์ขาดในการดึงกลับเงินโบนัสที่ได้ให้กับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลดังกล่าว
 14. ในช่วงเวลาที่มีการจัดโปรโมชั่น ดาฟาเบทจะได้มีการเข้มงวดกับบุคคลที่มีหลายบัญชีผู้เล่นเพื่อใช้ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ซึ่งเป็นสิทธิ์ขาดของดาฟาเบทที่จะปฎิเสธการให้เข้าร่วมโปรโมชั่นกับบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลนั้น ๆ และหากทางเว็บไซต์มีเหตสงสัยว่าบุคคลที่ขอเข้าร่วมโปรโมชั่นเป็นผู้มีลักษณะที่ไม่โปร่งใส มีหลายบัญชีผู้เล่นดังกล่าวมา ให้มีสิทธิ์ตอบปฏิเสธการเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ทันที โดยให้สิทธิ์การพิจารณาและตัดสินใจขึ้นอยู่กับทีมพิจารณากิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว
 15. โปรโมชั่นนี้ได้จัดไว้เพื่อผู้เล่นที่มีความเป็นนักเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น หากทางทีมตรวจสอบของเรามีสิ่งอันชวนให้เชื่อว่าท่านเข้าร่วมกิจกรรมอันให้เป็นไปเพื่อการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างตั้งใจโจ่งแจ้ง ดาฟาเบทมีสิทธิ์ขาดในการดึงคืนเงินโบนัสและเงินชนะเดิมพันได้ทันที
 16. โปรโมชันมีขึ้นเพื่อสมาชิกที่พร้อมเสี่ยงในการเล่นเกมโดยมีเจตนาที่จะชนะ หากพิจารณาตามเหตุผลของ Dafabet เราอาจพิจารณาการเดิมพันของคุณเป็นการเดิมพันที่ไม่โปร่งใส
  เมื่อเรามีข้อมูลที่สมเหตุสมผลในการเชื่อว่าการเดิมพันของคุณเอารัดเอาเปรียบจากข้อเสนอพิเศษส่งเสริมการขายนี้
  และ/ไม่สามารถพิสูจน์ระดับความเสี่ยงใดๆ ด้วยเงินส่วนบุคคลหรือตั้งใจที่จะเล่นอย่างหนักรวมถึงการเดิมพันคู่ตรงข้าม

 17. พฤติกรรมไม่ปรกติ หลายบัญชีผู้เล่น หรือให้ข้อมูลการเข้าร่วมเป็นเท็จ จะไม่ได้รับการพิจารณา รวมถึงการเข้าร่วมที่ไม่ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ให้ครบถ้วน ซึ่งดาฟาเบทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการเข้าร่วมที่ไม่ครบเงื่อนไข ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม
 18. รายการฝากเงินที่ได้รับการยืนยันและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น หรือกิจกรรม
 19. ดาฟาเบทมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือระงับโปรโมชั่นในเวลาใด ๆ ก็ได้
 20. ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างความหมายของการแปลเอกสาร อันได้แก่ข้อตกลงของโปรโมชั่น และเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ยึดถือเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่อ้างอิงและเป็นที่สิ้นสุด
 21. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ท่านยอมรับได้ว่าให้ดาฟาเบทใช้ชื่อของท่าน ความชอบ และ รูปภาพในเว็บไซต์ และในการทำโปรโมชั่นโฆษณาโดยในนามของดาฟาเบทโดยท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับดาฟาเบทอันเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
 22. คุณในที่นี้ได้ถูกให้ยกลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา อันเกิดจากสิ่งที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับดาฟาเบท และหากมีการร้องขอให้ท่านลงมือหรือดำเนินการเพื่อนำแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของให้กับดาฟาเบท ท่านจักเป็นผู้กระทำการด้วยความเต็มใจ
 23. พนักงานและญาติ รวมถึงพันธมิตร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดฟาเบท ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น ซึ่งความหมายของคำว่า “ญาติ” ให้รวมดังต่อไปนี้ คู่ครอง, หุ้นส่วน, พ่อแม่, ย่า ยาย, ลูก หรือ หลาน ซึ่งนโยบายนี้ให้มีผลกับผู้ที่เคยร่วมงานหรือทำงานให้กับดาฟาเบทในช่วงหก (6) เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่เอกสารการเลิกปฎิบัติงานได้กล่าวไว้ (ทั้งนี้ให้รวมถึงพันธมิตรที่เคยร่วมงานกับดาฟาเบทเองด้วย)
 24. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทุกผู้เช้าร่วมเห็นด้วยกับการให้ ไม่เอาความ และ ไม่ถือร้ายกับดาฟาเบท กับทนายความของบริษัท กับพันธมิตร และลูกข่ายของพันธมิตร กับเอเจนซี่และพนักงานที่ทำงานให้กับเอเจนซี่ กับผู้อำนวยการ ลูกจ้างและ เอเจ้นต์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 25. หากทางดาฟาเบทเห็นว่ามีผู้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ดาฟาเบทมีสิทธิ์ขาดในการกระทำใด ๆ ก็แล้วแต่โดยใช้ดุลยพินิจด้วยตนเอง
 26. การตัดสินของดาฟาเบทอันเกี่ยวกับโปรโมชั่น การเข้าร่วม หรือการให้รางวัลให้ถือเอาการตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถต่อรองได้
 27. ในกรณีที่เกิดกรณีพิพาท ไม่เห็นด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่น ทุกเหตการณ์อันเกิดขึ้นในระหว่างที่จากการร่วมกิจกรรม การให้โบนัสหรือรางวัล ให้ผู้เล่นรับฟังคำตัดสินจากดาฟาเบทและถือเป็นที่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้น ไม่สามารถนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำสื่อในรูปแบบใดก็ตาม
 28. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และโปรโมชั่นของดาฟาเบททุกท่านเห็นด้วยและปฎิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของดาฟาเบททุกประการ ตามที่ได้ปรากฎในหน้านี้และหรือในหน้าเว็บไซต์


เบอร์ที่ติดต่อได้

Argentina FA

Argentina FA

พันธมิตรดาฟาเบท